Joyce Walter

“Lach, haal adem, neem de tijd en zie waar het écht om gaat”

Joyce houdt zich bezig met communicatie bij neurologische patiënten, in de breedste zin van het woord. Ze is werkzaam op de locaties Baarlo en venray, maar komt ook aan huis. Zowel een cliënt als zijn omgeving -ieder met hun eigenheid- zijn hierbij van belang. Een ziekte of infarct heeft vaak grote gevolgen voor het spreken. Met vakkundigheid, humor en betrokkenheid gaat Joyce op zoek om ieder vanuit zijn eigen kracht, kwaliteit en mogelijkheden te laten communiceren. Joyce is naast Parkinsonnet-en MS-therapeut ook afasie- en mimetherapeut.

Specialisaties

Logopedie

logopedie