knieklachten

Join(T) Forces

Vanaf heden is Knooppunt Centrum voor gezondheid een samenwerking gestart met Spomed de initiatiefnemer van Join(T) Forces. Een gespecialiseerd sportmedisch centrum welke als aanleiding had het introduceren van een gestandaardiseerd oefenprogramma als warming-up met als doel om op lokaal als op landelijk niveau preventief bezig te zijn met het verminderen van knieblessures.

Deze ambitie komt voort uit de hoge incidentie van voorste kruisbandletsels bij meisjes van 12 – 18 jaar alsmede de hoge blessure incidentie bij jongens van dezelfde leeftijd. De ernst en de verstrekkende gevolgen van dit letsel op deze leeftijd, het ontbreken van grootschalige bewustwording van dit probleem in Nederland en het ontbreken van een effectief gestandaardiseerd preventieprogramma heeft ons er toe gebracht dit product te ontwikkelen.

Het join(t) forces programma bestaat uit een warming-up als oefenprogramma ter preventie van knieletsels. Daarnaast levert Join(T) Forces testen ter beoordeling van een verhoogd risico op knieblessures.

Warming-up:
Wij leveren een uitdagend en effectief trainingsprogramma als warming-up ter preventie van knie-voorstekruisband blessures bij kinderen in deze leeftijdsgroep, waardoor de kans op een dergelijke blessure met 50% – 70% afneemt. Dit 10-20 minuten durend oefenprogramma dient drie maal per week uitgevoerd te worden en kan geïmplementeerd worden in de warming-up binnen sportverenigingen, lagere en middelbare scholen. Er bestaat een warming-up op drie niveaus, gebaseerd op leeftijd.

Testen:
Afwijkend bewegen, een afwijking bij sprongtesten of reeds bestaande knieklachten/-problemen in de voorgeschiedenis kan aanleiding zijn om de knieën verder te onderzoeken. Omdat letsels voornamelijk voorkomen tijdens het landen na een sprong richten we ons vooral op spronglandingstechieken.

Veldtest:
Een eenvoudige sprongtest op het sportveld kan een grove indicatie geven of iemand een verhoogd risico kan lopen op het krijgen van knie-letsels. Voor deze groep bestaat de mogelijkheid om dit mogelijke risico verder te analyseren. Deze analyse zal het vermoeden bevestigen of weerleggen.

Aanvullende testen:
Met behulp van specifieke apparatuur en meetinstrumenten in een gespecialiseerd en daarvoor opgeleid centrum maken we een risicoanalyse. Vallen de testen binnen de normen, dan volstaat de warming-up als oefenprogramma. Bij bevestiging van een verhoogd risico, zullen de testen precies het risicopercentage aangeven. Met een aanvullend oefenprogramma gemaakt op basis van deze metingen proberen we de gevonden risicofactoren te reduceren.