Hoe echografie jouw herstel bevorderd

Bij echografie denk je vaak aan een onderzoek binnen het ziekenhuis. Maar het is ook mogelijk dat jouw fysiotherapeut bij Knooppunt ervoor kiest om een echo te laten maken binnen de praktijk. Binnen Knooppunt zijn er een aantal therapeuten die een extra opleiding hebben gevolgd voor echografie.

10 augustus, 2022

Hoe werkt echografie?

Echografie vormt geluidtrillingen om in beelden op het echoapparaat. De geluidsgolven worden uitgezonden door een zender (transducer) die geplaatst wordt op de huid. Deze transducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die worden teruggekaatst door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen het geluid. Zo wordt elke structuur in een bepaalde grijstint op het scherm weergegeven.

Waarom maken we een echo bij bepaalde klachten?

We doen dit vooral om onze bevindingen uit het fysiotherapeutisch onderzoek te controleren en te bevestigen. De meerwaarde van echografie is dat we de juiste behandelstrategie kunnen kiezen voor jouw klacht.

Een echografisch onderzoek maakt het stellen van een diagnose veel specifieker. Gaat de structuurverandering samen met de functiestoornis? Moet dit worden behandeld in het ziekenhuis of kunnen wij dit zelf? Een gescheurde pees vergt namelijk een andere aanpak dan een gezwollen pees. Een echografisch onderzoek maakt het bovendien ook mogelijk om herstel belemmerende factoren zoals een cyste of verkalking eerder aan het licht te brengen. Met echografie kun je van tevoren een bepaalde behandelmethode kansrijk inschatten. Door (gefocusseerde) shockwave, EPTE of EMTT te combineren met echografisch onderzoek kan er door onze therapeuten doelgericht worden behandeld, waardoor je sneller van je pijn af bent.

Wat kunnen we goed beoordelen met een echo?

Op de echo kunnen we vooral spieren, pezen, kapsel, banden en calcificaties (kalkvorming) goed beoordelen. Ook kunnen we zien of er sprake is van vocht in een gewricht of dat er mogelijk een slijmbeursontsteking is. Daarnaast is het mooie van de echo dat we ook dynamisch (bewegend) kunnen kijken wat in het gewricht gebeurt en waardoor er klachten ontstaan. We gebruiken de echo voornamelijk voor schouderklachten, heupklachten, knieklachten, elleboogklachten, achillespeesklachten, hielspoorklachten en enkelklachten.

Voordelen echografie

  • Het onderzoek is ongevaarlijk en pijnloos.
  • Echografie kan dynamisch worden uitgevoerd, dus tijdens de (pijnlijke) beweging.
  • Je hoeft niet naar het ziekenhuis voor een echo. Jouw fysiotherapeut heeft dit moderne onderzoek in huis.
  • Dankzij echografie kan de fysio met grotere zekerheid een juist behandelplan instellen en ben je sneller van jouw klachten af.
  • Het echografisch onderzoek kan na enkele weken worden herhaald, om het herstel te kunnen volgen.
  • Indien jouw therapeut dat wenselijk of noodzakelijk vindt, kan hij jou naar aanleiding van de echo heel gericht doorverwijzen naar een arts of specialist

Schouderpijn

Een veel voorkomende klacht is schouderpijn, de precieze oorzaak van schouderklachten is vaak moeilijk te achterhalen maar komt meestal door overbelasting van de schouder. Hierbij kunnen de pezen, spieren en/of slijmbeurs aangedaan zijn. Het maken van een echo kan helpen naast het reguliere fysiotherapeutische onderzoek een juiste diagnose te stellen. Wanneer er een duidelijker beeld geschetst is waar de klachten vandaan komen kan er ook een gerichter traject gestart worden en kan de therapeut in overleg met jou de juiste interventie kiezen. Zijn de klachten nog niet heel lang aanwezig en is er geen schade zichtbaar op de echo, dan is het vaak genoeg om een geschikte aanpassing op de belasting van de schouder te doen om te klachten te verhelpen. Echter wanneer de klachten al langer aanwezig zijn, de pees aangedaan is of wanneer er sprake is van calcificaties (kalkafzettingen) op de pees, dan kan (gefocusseerde) shockwave therapie, EPTE-therapie of EMTT een goede behandelstrategie zijn.

Ben jij benieuwd naar de verschillende behandelmethode binnen ons pees en spier expertise centrum? Neem dan een kijkje op www.peesenspier.nl