knieklachten

Join(t)Forces: samenwerking VV Baarlo en Knooppunt Centrum voor Gezondheid

Wij zijn verheugd met dit bericht te kunnen meedelen dat we een samenwerking aangegaan zijn met VV Baarlo en bij de voetbalvereniging het preventieprogramma Join(t)Forces gaan aanbieden. Kinderen en jongvolwassenen hebben een verhoogd risico op het krijgen van knieblessures. Join(t)Forces is een bewezen gestandaardiseerd oefenprogramma ter preventie van knieblessures.

Wat betekent dit voor VV Baarlo?

Onze sportfysiotherapeuten zijn opgeleid door Join(t)Forces om een uitdagend en effectief trainingsprogramma als warming up, ter preventie van blessures, aan te bieden. Door deze warming up kan de kans op blessures met 50-70% afnemen. Naast blessurepreventie zorgt de warming up ook voor een verbetering van de beweegkwaliteit, wat zou kunnen leiden tot een verbetering van de prestatie.

Naast deze warming-up zullen veldtesten uitgevoerd worden om inzicht te krijgen in de beweegkwaliteit van de kinderen. Voordat eventuele veldtesten worden uitgevoerd, wordt eerst om toestemming gevraagd door middel van een toestemmingsformulier.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit onderdeel van het blessurepreventie-programma. Meer weten over Join(t)Forces of wat de mogelijkheden zijn voor jouw sportvereniging? Neem dan contact met ons op via [email protected] of 077 4778305.

knieklachten

Join(T) Forces

Vanaf heden is Knooppunt Centrum voor gezondheid een samenwerking gestart met Spomed de initiatiefnemer van Join(T) Forces. Een gespecialiseerd sportmedisch centrum welke als aanleiding had het introduceren van een gestandaardiseerd oefenprogramma als warming-up met als doel om op lokaal als op landelijk niveau preventief bezig te zijn met het verminderen van knieblessures.

Deze ambitie komt voort uit de hoge incidentie van voorste kruisbandletsels bij meisjes van 12 – 18 jaar alsmede de hoge blessure incidentie bij jongens van dezelfde leeftijd. De ernst en de verstrekkende gevolgen van dit letsel op deze leeftijd, het ontbreken van grootschalige bewustwording van dit probleem in Nederland en het ontbreken van een effectief gestandaardiseerd preventieprogramma heeft ons er toe gebracht dit product te ontwikkelen.

Het join(t) forces programma bestaat uit een warming-up als oefenprogramma ter preventie van knieletsels. Daarnaast levert Join(T) Forces testen ter beoordeling van een verhoogd risico op knieblessures.

Warming-up:
Wij leveren een uitdagend en effectief trainingsprogramma als warming-up ter preventie van knie-voorstekruisband blessures bij kinderen in deze leeftijdsgroep, waardoor de kans op een dergelijke blessure met 50% – 70% afneemt. Dit 10-20 minuten durend oefenprogramma dient drie maal per week uitgevoerd te worden en kan geïmplementeerd worden in de warming-up binnen sportverenigingen, lagere en middelbare scholen. Er bestaat een warming-up op drie niveaus, gebaseerd op leeftijd.

Testen:
Afwijkend bewegen, een afwijking bij sprongtesten of reeds bestaande knieklachten/-problemen in de voorgeschiedenis kan aanleiding zijn om de knieën verder te onderzoeken. Omdat letsels voornamelijk voorkomen tijdens het landen na een sprong richten we ons vooral op spronglandingstechieken.

Veldtest:
Een eenvoudige sprongtest op het sportveld kan een grove indicatie geven of iemand een verhoogd risico kan lopen op het krijgen van knie-letsels. Voor deze groep bestaat de mogelijkheid om dit mogelijke risico verder te analyseren. Deze analyse zal het vermoeden bevestigen of weerleggen.

Aanvullende testen:
Met behulp van specifieke apparatuur en meetinstrumenten in een gespecialiseerd en daarvoor opgeleid centrum maken we een risicoanalyse. Vallen de testen binnen de normen, dan volstaat de warming-up als oefenprogramma. Bij bevestiging van een verhoogd risico, zullen de testen precies het risicopercentage aangeven. Met een aanvullend oefenprogramma gemaakt op basis van deze metingen proberen we de gevonden risicofactoren te reduceren.