Ouderenzorg bij Knooppunt

Lees de blog van Chantal, fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeute i.o. met specialisaties als Parkinson, MS en valpreventie

“Alles lijkt zo eenvoudig en vanzelf te gaan. We voeren dagelijks duizend bewegingen uit. Het is zo normaal dat we kunnen stellen dat bewegen gelijk staat aan leven. Het menselijk bewegen is mooi en ingewikkeld. Hoe gaan we er dan mee om als dit niet meer zo zelfsprekend is?”1

In de afgelopen eeuw is het aantal ouderen in Nederland vertienvoudigd. In 2020 is het aantal 65-plussers 19,5% van de bevolking. Veel mensen krijgen op oudere leeftijd te maken met lichamelijke klachten. Ouderdom komt met gebreken, wordt dan vaak gezegd. Deze klachten belemmeren het dagelijks functioneren.

Moeilijker bewegen en vallen

Het moeilijker bewegen en ook vallen lijken eenvoudig te verklaren, maar in werkelijkheid zijn het heel veel zaken bij elkaar wat ervoor zorgt dat veel ouderen achteruitgaan. De spiersamenstelling verandert met de jaren, en daarbij wordt de kracht en conditie vaak minder.2 Als jongere heb je spieren die snel in actie kunnen komen en als oudere moet het altijd even opwarmen.3 Conditioneel kan er achteruitgang zijn, maar ook factoren als zicht en gehoor kunnen een rol spelen. Hierdoor zou het valrisico verhoogd kunnen worden.

Therapie bij Knooppunt

Bij Knooppunt is het multidisciplinair werken heel belangrijk. Op het moment dat u een afspraak maakt bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut dan kijken we of er nog meerder factoren meespelen, en het goed is om andere disciplines in te schakelen. Regelmatig hebben we overleg om te kijken waar we staan en wat we kunnen doen om de zorg zo optimaal mogelijk te maken.
Een goed voorbeeld hiervan is de valpreventietraining die u bij ons kunt volgen. Dit is één op één therapie met een fysiotherapeut en ergotherapeut. Met de fysiotherapeut werkt u aan het voorkomen van vallen m.b.v. valtraining. Hierbij moet u denken aan het uit de weg gaan van obstakels, maar ook het leren vallen zodat u niet snel iets breekt. De ergotherapeut kijkt samen met u naar situaties die uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid beperken. Vervolgens krijgt u tips en advies hoe u met aanpassingen en hulpmiddelen valkuilen en problemen beperkt of zelfs helemaal wegneemt.

Wat kan geriatriefysiotherapie toevoegen?

Het doel van een geriatriefysiotherapeut is het bewegen zo optimaal mogelijk te maken. De behandeldoelen worden veelal ook op dit gebied gemaakt en gebruikt als middel om andere gezondheidsdoelen te behalen.
Een geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen om kwetsbaar te worden met bijvoorbeeld chronische of langdurige aandoeningen. Doelstellingen zijn veelal gericht op het behoud of het herwinnen van activiteiten, participatie of begeleiding bij achteruitgang. Daarbij kan het ook gericht zijn op het voorkomen, terugdringen of beperken van gezondheidsproblematiek.1

 • Verbeteren van onze spierkracht
  Het trainen van onze spierkracht heeft een goed effect op het beter gaan bewegen in ons dagelijks leven. Een geriatriefysiotherapeut legt vaak het doel op functionele training zoals het opstaan uit een stoel of de bedtransfer. Voor deze handelingen is een bepaalde spierkracht noodzakelijk en zal het ook een doel zijn om deze kracht te verbeteren.4
 • Verbeteren van onze conditie
  Ook is het noodzakelijk om conditietraining te doen. Vermoeidheid is een groot probleem wat optreedt bij het ouder worden. Het is belangrijk om de handelingen die dagelijks gedaan moeten worden meerdere keren te trainen zodat de vermoeidheid steeds later op zal treden.5

Vraagt u zichzelf af of de therapie iets kan betekenen voor uzelf, vader of moeder, neemt u dan gerust contact met ons op.

 1. Hobbelen JSM, et al. Beroepsprofiel Geriatriefysiotherapie. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. 2015; 4-8.
 2. Centraal Bureau voor statistiek. Ouderen. Hoeveel ouderen zijn er in Nederland. Geraadpleegd op 10-7-21 via: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/leeftijd/ouderen#:~:text=Op%201%20januari%202020%20telt,van%20de%20inwoners%2065%2Dplus.&text=Er%20zijn%202%20570%20467,en%20822%20088%2080%2Dplussers.
 3. Gezond idee. Maastricht Universitair Medisch Centrum. 2021. Geraadpleegd op 10-07-21. Via: https://gezondidee.mumc.nl/5-veel-voorkomende-ouderdomkwalen-en-wat-te-doen
 4. Grgic J, et al. Effects of Resistance Training on Muscle Size and Strength in Very Elderly Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trails. Sports Med. Nov;50(11)1983-1999. doi: 10.1007/s40279-020-01331-7.
 5. Roma MFB, et al. Effects of resistance training and aerobic exercise in elderly people concerning physical fitness and ability: a prospective clinical trail. 2013; 11(2):153-7 doi: 10.1590/s1679-45082013000200003
ouderenzorg venray venlo baarlo