Oefentherapie Cesar

een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding en beweging

Oefentherapie Cesar (oftewel Cesar oefentherapie) is gericht op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Je wordt je meer bewust van je houding tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals werk, hobby’s en sport. Ook leer je deze gewoontes te verbeteren.

Als je een goede houding en een betere manier van bewegen aanleert zal je lichaam optimaal worden belast. Hierbij kijken we naar de eisen die in het dagelijks leven aan het lichaam worden gesteld. We streven naar een evenwicht tussen wat er van u gevraagd wordt en wat u aankunt. Daarbij gaan we uit van een holistisch mensbeeld, dat wil zeggen dat er met een brede blik gekeken wordt, te vergelijken met de principes die gehanteerd worden in het concept Positieve Gezondheid.