BEDRIJFSRE-INTEGRATIE

Beperken of voorkomen van ziekteverzuim

Merk je als werkgever dat een van jouw werknemers vaak niet op het werk is door terugkerende lichamelijke of psychische klachten? Of zit je zelf thuis doordat je je werk niet goed meer kunt verrichten? Onze specialisten kunnen je helpen bij de re-integratie.

Snelle interventie en individueel maatwerk staan tijdens de gehele re-integratie centraal. Wij betrekken altijd de werknemer, werkgever en bedrijfsarts bij het proces, waarbij onderling vertrouwen en goede communicatie met korte lijnen tussen alle deelnemende partijen een grote rol speelt.