Algemene voorwaarden Knooppunt Fit en Knooppunt Leefstijl

 • Trainingen vinden plaats op van tevoren afgesproken dagen en tijden.
 • Trainingen zijn op eigen risico. Er vindt buiten de vaste trainingstijden om geen begeleiding van een therapeut plaats. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen in medicijngebruik en jouw algehele gezondheidstoestand.
 • Knooppunt kan de tarieven per kalenderjaar indexeren met een maximum van 7% per jaar.
 • Indien je op een andere datum dan de eerste van de maand start, zal het abonnementsgeld gerekend worden naar de 1e van de maand.
 • Bij verlies of beschadiging van je trainingspas/ -bandje, kun je een nieuwe aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 7,50.
 • Incasso van het abonnementsgeld vindt één keer per maand vooraf plaats, doorgaans rond de 29e van de maand.
 • Het programma wordt aangegaan voor een minimale periode van 3, 12 of 18 maanden, afhankelijk van het gekozen programma. Na afloop van deze periode wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
 • Tussentijds upgraden van je abonnement is altijd mogelijk.
 • Het abonnement kan tijdelijk bevroren worden, indien er sprake is van medische gronden. Een tijdelijke bevriezing kan, uitsluitend voorzien van een medische verklaring, schriftelijk aangevraagd worden middels een “mutatieformulier”, dat af te halen is bij de receptie.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk via een “mutatieformulier”.  Met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
 • Als je jonger dan 16 jaar bent, dan kun je alleen een abonnement afsluiten als je ouder of voogd meetekent. Je ouder of voogd geeft daarmee ook direct goedkeuring voor het gebruik van de trainings-gerelateerde apps.

Op onze website www.knooppunt-centrum.nl/privacyverklaring vind je onze privacyverklaring.